fbpx

REFORMA DE LES PENSIONS A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL 2022.

El passat 29 de desembre de 2021 es va publicar al BOE la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions.

Una de les novetats que ha incorporat aquesta llei és que les pensions contributives es revaloritzaran al començament de cada any d’acord amb la inflació mitjana registrada a l’exercici anterior.

Jubilació activa:

Una altra de les novetats principals que incorpora aquesta llei, fa referència a la jubilació activa que a partir de l’1 de gener de 2022 no es pot sol·licitar en el moment de complir l’edat ordinària de jubilació que en cada cas correspongui, sinó que l’accés a la pensió haurà d’haver tingut lloc almenys un any després d’haver complert l’edat que, en cada cas, sigui aplicable.

Jubilació anticipada:

Una altra de les novetats que ha incorporat aquesta llei fa referència als coeficients reductors que s’apliquen a les jubilacions anticipades tant voluntària com involuntària. S’apliquen uns coeficients reductors s’apliquen per mesos que faltin a la persona per arribar a la seva edat ordinària de jubilació.

Jubilació anticipada voluntària:

Requisits d’accés:

  • Es pot anticipar com a màxim 2 anys a ledat de jubilació ordinària que en cada cas correspongui.
  • Acreditar un període mínim de cotització de 35 anys.
  • Almenys 2 anys cotitzats hauran d’estar compresos als 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret a la pensió.
  • Estar en situació d´alta o assimilada al´alta.

Els coeficients reductors per a la jubilació anticipada voluntària són els següents a partir de l’1 de gener del 2022 són:

Jubilació anticipada involuntària:

Requisits d’accés:

  • Es pot anticipar com a màxim 4 anys a ledat de jubilació ordinària que en cada cas correspongui.
  • Acreditar un període mínim de cotització de 33 anys.
  • Almenys 2 anys cotitzats hauran d’estar compresos als 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret a la pensió.
  • Estar en situació d´alta o assimilada al´alta.
  • Estar inscrit com a demandant de feina durant almenys 6 mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud de la jubilació.

Els coeficients reductors per a la jubilació anticipada involuntària són els següents:

Jubilació demorada:

Pel que fa a la jubilació demorada, amb la normativa anterior s’aplicava un 4% addicional sobre l’import de la base reguladora i per any complet de demora des de l’edat ordinària de jubilació que correspongui en cada cas i fins al dia del fet causant de la pensió que es percebia mensualment. A partir de l’1 de gener del 2022, aquest 4% addicional es pot continuar percebent mensualment, però la novetat és que es pot percebre una quantitat a tant alçat en funció de la quantia de la pensió i de la carrera de cotització o bé com una combinació de totes dues.

A grans trets, aquestes són les novetats principals en matèria de jubilació que ha incorporat la Llei 21/2021 de 28 de desembre i que han entrat en vigor a partir de l’1 de gener de 2022.

En el cas d’estar interessats a tramitar una pensió, ja sigui de jubilació, de viduïtat, d’incapacitat permanent o bé una prestació per naixement i cura de menor, no dubteu a posar-vos en contacte amb el nostre despatx al telèfon 93 780 00 83o al correu electrònic laboral@agorasistemes.es, els farem un estudi de la seva situació i els ajudarem a fer tot el tràmit.

Àgora Sistemes.

Gestoría y Asesoría Fiscal

Gestoría y Asesoría Fiscal

Asesoramos y gestionamos empresas y particulares garantizando una excelente eficacia en nuestra actuación…

Gestoría y Asesoría mercantil

Gestoría y Asesoría Mercantil

Ofrecemos un servicio de asesoramiento y consultoría legal y judicial en el ámbito empresarial como personal, cubriendo y abarcando diferentes ramas y especialidades …

Gestoría y Asesoría contable

Gestoría y Asesoría Contable

Gestoría Ágora Sistemas, S.L. Le ayudará a conseguir que su contabilidad sea el instrumento de control y gestión que usted necesita para una buena gestión contable de su empresa…

Gestoría y Asesoría Laboral

Gestoría y Asesoría Laboral

Disponemos de un equipo competente actuando constantemente en las nuevas normativas que son…..

Gestoría y Asesoría Jurídica

Gestoría y Asesoría Jurídica

Proporcionamos asistencia y asesoramiento en todo tipo de procesos judiciales estudiando a fondo cada caso

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Asesoramos sobre las mejores alternativas a la hora de hacer testamento y en los trámites relativos a las herencias

Gestoría y Asesoría Internacional

Gestoría y Asesoría Internacional

Ofrecemos asesoramiento en el transcurso de las operaciones internacionales aportando nuestro conocimiento y experiencia

Asociados y miembros de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Echa un vistazo a las últimas publicaciones donde le informamos de las últimas actualizaciones normativas que pueden ser de su interés

 

Ver publicaciones