fbpx

720 béns i drets a l’estranger i les criptomonedes

En virtut de la STJUE 27/01/2022, en la qual es declara que Espanya ha incomplert les obligacions que li pertoquen en virtut del principi de lliure circulació de capitals, en establir diferent tracte entre residents a Espanya en funció del lloc de localització de els seus actius.

Es declaren contràries a dret les sancions del 150% perquè són desproporcionades, no graduables i que s’acumulen a les de quantia fixa.

-No desapareix el 720

-No hi pot haver sanció del 150%

-No hi pot haver sancions formals 720 de 5.000€ per dada ni sancions mínimes per bloc. Poden aplicar sancions per presentacions fora termini, inexacta, etc., entre 150€ i 200€ respectivament per declaració.

Important, tenir justificació de la procedència dels diners o béns

Hisenda modifica el model 720, amb sancions menors i un termini de prescripció de 4 anys i les sancions no podran superar el 50% de la quota defraudada.

Atès que el termini de la presentació per a l’exercici 2021 venç aquest 31 de març, es preveu que el model de declaració de Criptomonedas no estarà publicat transcorregut el termini de 31 de març de 2022, per la qual cosa no estarem obligats a presentar a la declaració del model 720 la informació sobre Criptomonedes.

He de declarar les meves Criptomonedes?

El passat dijous 27 de gener del 2022 es va dictar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sobre la regulació espanyola referent a l’obligació de declarar, amb caràcter informatiu, els béns i drets a l’estranger.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que la regulació espanyola és contrària a Dret de la Unió perquè:

-Espanya ha incomplert les obligacions que l’incumbeixen en virtut del principi de lliure circulació de capitals, en establir un tracte diferent entre residents a Espanya en funció del lloc de localització dels seus actius.

-Es declaren contràries a dret les sancions del 150% per ser desproporcionades, no graduables i que s’acumula a les de quantia fixa.

Això vol dir que no cal que informi sobre els meus béns i drets de l’estranger?

No. Si el valor patrimonial d’aquests béns i drets a l’estranger superen la suma de 50.000 €, en la majoria dels casos hauràs de fer el Model 720.

I si tinc criptoactius, també els he de declarar al Model 720?

Segons la norma actual, no hi ha mètode pràctic per a la correcta declaració de criptoactius. S’espera que s’inclogui aquesta regulació al Model 721, encara per desenvolupar, i s’espera que sigui publicat al llarg de l’any 2022.

Per tant, els punts més importants a tenir en compte de la situació actual del Model 720, després de la sentència del 27 de gener de 2022 del TJUE seran:

-No desapareix el 720

-No hi pot haver sanció del 150%

-No hi pot haver sancions formals 720 de 5.000€ per dada ni sancions mínimes per bloc. Poden aplicar sancions per presentacions tardana, inexacta, etc., entre 150€ i 200€ respectivament per declaració.

-Seguirà sent important, tenir justificació de la procedència dels diners o béns.

-Hisenda modifica el model 720, amb menors sancions i un termini de prescripció de 4 anys i les sancions no podran superar el 50% de la quota defraudada.

-Atès que el termini de la presentació per a l’exercici 2021 venç aquest 31 de març, es preveu que el model de declaració de Criptomonedas no estarà publicat transcorregut el termini de 31 de març de 2022, per la qual cosa no estarem obligats a presentar aquesta declaració informativa de Criptomonedes.

Si desitja obtenir més informació, contacti amb nosaltres en el 93 780 00 83 o bé a través del correu electrònic agora@agorasistemes.es

Àgora Sistemes, la seva tranquil·litat, el nostre objectiu.

Gestoría y Asesoría Fiscal

Gestoría y Asesoría Fiscal

Asesoramos y gestionamos empresas y particulares garantizando una excelente eficacia en nuestra actuación…

Gestoría y Asesoría mercantil

Gestoría y Asesoría Mercantil

Ofrecemos un servicio de asesoramiento y consultoría legal y judicial en el ámbito empresarial como personal, cubriendo y abarcando diferentes ramas y especialidades …

Gestoría y Asesoría contable

Gestoría y Asesoría Contable

Gestoría Ágora Sistemas, S.L. Le ayudará a conseguir que su contabilidad sea el instrumento de control y gestión que usted necesita para una buena gestión contable de su empresa…

Gestoría y Asesoría Laboral

Gestoría y Asesoría Laboral

Disponemos de un equipo competente actuando constantemente en las nuevas normativas que son…..

Gestoría y Asesoría Jurídica

Gestoría y Asesoría Jurídica

Proporcionamos asistencia y asesoramiento en todo tipo de procesos judiciales estudiando a fondo cada caso

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Asesoramos sobre las mejores alternativas a la hora de hacer testamento y en los trámites relativos a las herencias

Gestoría y Asesoría Internacional

Gestoría y Asesoría Internacional

Ofrecemos asesoramiento en el transcurso de las operaciones internacionales aportando nuestro conocimiento y experiencia

Asociados y miembros de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Echa un vistazo a las últimas publicaciones donde le informamos de las últimas actualizaciones normativas que pueden ser de su interés

 

Ver publicaciones