fbpx

Fins ara el dret a gaudir de la tarifa plana en l’inici de l’activitat estava reservat als treballadors per compte propi que es donessin d’alta com a persona física per desenvolupar la seva pròpia activitat econòmica, aquest fet generava controvèrsia entre els membres de societats mercantils que havien de donar-se d’alta com a autònom societari, ja que els privava de gaudir de les bonificacions que inclou la tarifa plana.

Amb el canvi de criteri emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social al setembre de l’any 2020, es reconeix el dret d’ofici dels autònoms societaris a gaudir de la tarifa plana durant els 24 primers mesos d’alta d’autònom, tal com passa amb els autònoms treballadors per compte propi.

Aquest canvi de criteri es deu a la jurisprudència generada per tres sentències recents de l’Tribunal Suprem, en què es donava la raó als autònoms que havien reclamat el dret a gaudir d’aquesta bonificació sent autònoms societaris.

Això és una bona notícia no només per als autònoms societaris que es donin d’alta a partir d’ara, sinó que es permet que els autònoms societaris que es van donar d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que van reclamar el seu dret a gaudir de la tarifa plana, sent desestimat, o bé estant el curs el procediment, puguin sol·licitar la devolució de l’import pagat de forma indeguda segons el nou criteri establert. Acollint-se a la Llei General de la Seguretat Social, hi ha la prescripció de la reclamació per ingressos indeguts de 4 anys, el que provoca que només puguin reclamar aquestes quantitats els autònoms societaris que, complint els requisits, es van donar d’alta a partir de setembre de l’ 2016.

T’has vist afectat per aquesta circumstància? Contacta amb nosaltres i t’apliarem la informació a agora@agorasistemes.es .

Àgora Sistemes, la seva tranquil·litat, el nostre objectiu.

Gestoria i Assessoria Fiscal

Gestoria i Assessoria Fiscal

Assessorem i gestionem empreses i particulars garantitzant una excelent eficacia en la nostra actuació…

Gestoria i Assessoría Mercantil

Gestoria i Assessoria Mercantil

Oferim un servei d’assessorament i consultoria legal i judicial tant en l’àmbit empresarial com personal, cobrint y abarcant diferents modalitats i especialitats …

Gestoria i Assessoria Comptable

Gestoria i Assessoria Comptable

Ágora Sistemes l’ajudarà a aconseguir que la seva comptabiltat sigui l’instrument de control i gestió que vostè necessita per a una bona gestió comptable de la seva empresa…

Gestoria i Assessoria Laboral

Gestoria i Assessoria Laboral

Disposem d’un equip competent actuant constantment en les noves normatives…

Gestoria i Assessoria Jurídica

Gestoria i Assessoria Jurídica

Proporcionem assistència i assessorament en tot tipus de procesos judicials estudiant a fons cada cas

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Assessorem sobre les millors alternatives a l’hora de fer testament i en els tràmits relatius a les herencies

Gestoria Assessoria Internacional

Gestoria i Assessoria Internacional

Oferim assessorament en el transcurs de les operacions internacionals aportant el nostre coneixement i expèriencia

Associats i membres de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Fes un cop d’ull a les últimes publicacions on l’informarem de les últimes actualizacions normatives que poden ser del seu interès

 

Veure publicacions