617 41 95 95 agora@agorasistemes.es

Cobertura empresarial

Protecció de la responsabilitat d'administradors

Gestoria i Assessoria Mercantil

Per a un bon desenvolupament del vostre negoci

Responsabilitat administradors

Responsabilitat Civil Professional

A tota empresa, qualsevol dels seus socis, directius, alts càrrecs i qualsevol empleat que assumeixi la responsabilitat i decisió sobre una àrea de negoci de la mateixa, estan exposats a possibles reclamacions de tercers (accionistes, creditors, empleats, clients, etc.) degut a errors, equivocacions, malentesos, o un simple oblit o omissió en l’exercici de la seva professió de “directiu”. Aquests errors, en cas de no tenir un pla per prevenir-los, es consideraran responsabilitat de l’administrador.

Què podem fer per evitar aquests riscos cada vegada més usuals a la nostra jurisdicció?

Les reformes legals contínues deixen al descobert la responsabilitat dels òrgans de direcció de les empreses davant de tercers, no limitant-la només a l’àmbit empresarial, sinó que també s’estén a l’àmbit personal. Això pot representar importants pèrdues econòmiques, multes, etc. i l’empresa en serà la responsable. És per això que és important comptar amb una bona assegurança de Responsabilitat Civil Professional.
Us podeu permetre córrer el risc de perdre el vostre patrimoni personal en assumir la gestió professional de les vostres decisions empresarials? A ÁGORA Sistemes creiem que no, però, què podem fer per evitar-ho? Tenim a la vostra disposició una eina per evitar córrer un risc personal com a Administradors i Directius de les vostres empreses. Concretament us parlo d’una Pòlissa de Responsabilitat civil de D&O, una pòlissa que es contracta a nom d’empresa però que cobreix la vostra responsabilitat a nivell personal.
La RC Professional cobreix els danys econòmics, patrimonials o físics d’un tercer derivats d’errors, de negligència o d’omissió de la seva activitat professional. Mentrestant, la RC General cobreix els danys personals o materials causats a un tercer durant el desenvolupament d’una activitat.

Estem en contacte

Horari

De dilluns a divendres de 8am a 17pm.