617 41 95 95 agora@agorasistemes.es

Com sol·licitar-los

A quines prestacions i subsidis hi puc accedir?

Gestoria i Assessoria Laboral

Gestió de recursos humans

Introducció

Estem per ajudar

Actualment hi ha una gran varietat d’ajudes, prestacions i subsidis, accessible a totes aquelles persones que les necessitin i compleixin els requisits que requereixen cadascuna de les prestacions i subsidis.

Per aquest motiu ÀGORA Sistemes, assessoria a Terrassa amb més de 25 anys d’experiència, ha preparat aquest text per intentar simplificar els ajuts, les prestacions i els subsidis més rellevants per a qui li pugui ser d’utilitat.

Prestació per desocupació

Quan puc accedir a la prestació per desocupació?

Si he treballat més d’un any i he perdut la feina per causes alienes a la meva voluntat, tinc dret a una prestació contributiva per desocupació.

Quina serà la durada de la prestació per desocupació?

La durada de la prestació anirà en funció de les cotitzacions per desocupació realitzades en els darrers 6 anys, sent el mínim període de cotització de 360 dies per tenir dret a 120 dies de prestació.

Quin serà limport de la prestació per desocupació?

Limport a percebre serà del 70% de la base reguladora durant els primers 180 dies, passant a ser del 50% a partir del dia 181 i fins a esgotar-la.

Subsidi per desocupació

Quina serà la durada del subsidi per desocupació?

La durada del subsidi depèn del nombre de mesos cotitzats i de si tinc responsabilitats familiars o no. Per exemple: el subsidi durarà 6 mesos si he cotitzat 6 mesos o més i no tinc responsabilitats familiars.

Quina serà la durada del subsidi per desocupació?

Si he treballat menys d’un any i no tinc dret a la prestació contributiva, tinc dret a un subsidi per desocupació.

Quin serà limport del subsidi per desocupació?

L’import del subsidi serà del 80% de l’IPREM (per a l’any 2021, l’IPREM és de 564,90 euros mensuals).

Renda Activa d’Inserció (RAI)

Quan puc accedir a la renda activa d’inserció?

Si segueixo a l’atur i no tinc dret a la prestació contributiva ni al subsidi, puc sol·licitar la Renta Activa d’Inserció (RAI).

Quina serà la durada de la renda activa d’inserció?

La durada de la RAI és de 11 mesos com a màxim.


Quin serà limport de la Renda Activa dInserció?

L’import mensual de la RAI serà del 80% de l’IPREM (per a l’any 2021, l’IPREM és de 564,90 euros mensuals).

Subsidi extraordinari per desocupació

Quan puc accedir al subsidi extraordinari per desocupació?

Si he extingit qualsevol dels subsidis esmentats als apartats anteriors i sóc persona aturada de llarga durada que ha extingit les prestacions per desocupació i la RAI i que estigui inscrita com a demandant docupació l’1 de maig de 2018.

Quina serà la durada del subsidi extraordinari per desocupació?

La durada del subsidi serà de 180 dies i no es podrà percebre més d’una vegada.

Quin serà limport del subsidi extraordinari per desocupació?

L’import mensual del subsidi extraordinari per desocupació serà del 80% de l’IPREM (per a l’any 2021, l’IPREM és de 564,90 euros mensuals).

Estem en contacte

Horari

De dilluns a divendres de 8am a 17pm.