fbpx

El passat mes de juliol es va aprovar el projecte de llei pel qual es modifica la Llei reguladora de les Hisendes Locals que afecta a la plusvàlua.

El Tribunal Constitucional ha declarat la nul·litat de l’aplicació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, també conegut com a plusvàlua municipal, en el cas de les transmissions d’immobles en els quals es produeixen pèrdues.

La nul·litat de l’aplicació d’aquest impost només és aplicable a les transmissions referides anteriorment, sent totalment aplicable en les que es genera una revaloració de l’immoble.

Actualment la plusvàlua municipal es venia aplicant en cada transmissió d’un immoble, independentment de si es produïa o no augment de valor. El Tribunal Constitucional considera aquesta pràctica abusiva per part de les hisendes locals, i la declara nul·la amb caràcter retroactiu.

Si en els últims quatre anys s’ha venut una propietat per un valor igual o inferior al seu valor de compra, i ha pagat la plusvàlua, estem en disposició de reclamar-la.

Recuperi el que pagat de més, contacti amb nosaltres, i l’informarem.

Confiï en nosaltres per recuperar els seus diners, truqui’ns al 93 780 00 83.

 

Faci un cop d’ull a les novetats i publicacions de la página web, on trobarà contingut actualitzat que pot ser del seu interés: http://agorasistemes.es/novedades-y-publicaciones/

Últimas noticias

Fes un cop d’ull a les últimes publicacions on l’informarem de les últimes actualizacions normatives que poden ser del seu interès

 

Veure publicacions
Gestoria i Assessoria Fiscal

Gestoria i Assessoria Fiscal

Assessorem i gestionem empreses i particulars garantitzant una excelent eficacia en la nostra actuació…

Gestoria i Assessoría Mercantil

Gestoria i Assessoria Mercantil

Oferim un servei d’assessorament i consultoria legal i judicial tant en l’àmbit empresarial com personal, cobrint y abarcant diferents modalitats i especialitats …

Gestoria i Assessoria Comptable

Gestoria i Assessoria Comptable

Ágora Sistemes l’ajudarà a aconseguir que la seva comptabiltat sigui l’instrument de control i gestió que vostè necessita per a una bona gestió comptable de la seva empresa…

Gestoria i Assessoria Laboral

Gestoria i Assessoria Laboral

Disposem d’un equip competent actuant constantment en les noves normatives…

Gestoria i Assessoria Jurídica

Gestoria i Assessoria Jurídica

Proporcionem assistència i assessorament en tot tipus de procesos judicials estudiant a fons cada cas

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Assessorem sobre les millors alternatives a l’hora de fer testament i en els tràmits relatius a les herencies

Gestoria Assessoria Internacional

Gestoria i Assessoria Internacional

Oferim assessorament en el transcurs de les operacions internacionals aportant el nostre coneixement i expèriencia

Associats i membres de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Fes un cop d’ull a les últimes publicacions on l’informarem de les últimes actualizacions normatives que poden ser del seu interès

 

Veure publicacions