El passat mes de juliol es va aprovar el projecte de llei pel qual es modifica la Llei reguladora de les Hisendes Locals que afecta a la plusvàlua.

El Tribunal Constitucional ha declarat la nul·litat de l’aplicació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, també conegut com a plusvàlua municipal, en el cas de les transmissions d’immobles en els quals es produeixen pèrdues.

La nul·litat de l’aplicació d’aquest impost només és aplicable a les transmissions referides anteriorment, sent totalment aplicable en les que es genera una revaloració de l’immoble.

Actualment la plusvàlua municipal es venia aplicant en cada transmissió d’un immoble, independentment de si es produïa o no augment de valor. El Tribunal Constitucional considera aquesta pràctica abusiva per part de les hisendes locals, i la declara nul·la amb caràcter retroactiu.

Si en els últims quatre anys s’ha venut una propietat per un valor igual o inferior al seu valor de compra, i ha pagat la plusvàlua, estem en disposició de reclamar-la.

Recuperi el que pagat de més, contacti amb nosaltres, i l’informarem.

Confiï en nosaltres per recuperar els seus diners, truqui’ns al 93 780 00 83.

 

Faci un cop d’ull a les novetats i publicacions de la página web, on trobarà contingut actualitzat que pot ser del seu interés: http://agorasistemes.es/novedades-y-publicaciones/

Últimas noticias

Fes un cop d’ull a les últimes publicacions on l’informarem de les últimes actualizacions normatives que poden ser del seu interès

 

Veure publicacions