fbpx

Gestoria i Assessoria – Assessoria Fiscal

assessoria fiscal

Àgora Sistemes li proporciona els coneixements en assessoria fiscal per a la seva empresa

El nostre objectiu com a gestoria i assessoria fiscal és assessorar sobre quin és el millor plantejament, la millor opció, la millor alternativa, per complir amb totes les obligacions fiscals estipulades supervisant sempre la documentació aportada pel client i valorant les diferents opcions en funció de la legislació vigent, orientant-li cap a les millors opcions per al seu negoci amb els millors coneixements en assessoria fiscal en cada cas.

El nostre equip de fiscalistes duu a terme un manteniment informatiu a les empreses, autònoms i professionals sobre les novetats en matèria de legislació i impostos que es van succeint al llarg de l’exercici econòmic, els nostres clients estan sempre al dia de les modificacions en matèria fiscal que poden afectar-los i que són considerades i estudiades pel nostre equip de professionals de l’assessoria fiscal amb la finalitat de minimitzar costos i preocupacions innecessàries, i de generar un estalvi fiscal al client, sempre dins de l’absoluta legalitat.

Oferim assistència davant qualsevol tràmit que pugui haver-hi amb l’agència tributària exercint d’intermediaris i agilitant les gestions al màxim possible, assessorant sempre sobre quines són les millors actuacions a realitzar.

Partint de la informació proporcionada per la comptabilitat, procedim a la confecció de l’impost de societats, estudiant tots els elements possibles a desgravar i els beneficis que puguin ser aplicats d’acord a la legislació vigent de l’Impost de Societats.

Oferim els següents serveis generals en materia d’assessoria fiscal:

Consultoria de Pimes.

Assessoria fiscal i tràmits fiscals

-Declaracions de renda

-Estudi de cada situació dels nostres clients per a la determinació del sistema pel qual tributar (mòduls, estimacions directes…)

-Estudi i confecció de declaracions trimestrals i anuals d’impostos: IVA, IRPF, Societats, amb tercers…

Declaracions i assessorament en matèria d’operacions intracomunitàries, exportacions, importacions,…

Gestió de tràmits censals, altes, baixes, variacions.

Impostos de societats, pagaments a compte…

Comptes anuals

-Control de les comunicacions emeses per l’Agència Tributària i contestació dels possibles requeriments o comunicacions exigits.

Gestoria i Assessoria Fiscal

Gestoria i Assessoria Fiscal

Assessorem i gestionem empreses i particulars garantitzant una excelent eficacia en la nostra actuació…

Gestoria i Assessoría Mercantil

Gestoria i Assessoria Mercantil

Oferim un servei d’assessorament i consultoria legal i judicial tant en l’àmbit empresarial com personal, cobrint y abarcant diferents modalitats i especialitats …

Gestoria i Assessoria Comptable

Gestoria i Assessoria Comptable

Ágora Sistemes l’ajudarà a aconseguir que la seva comptabiltat sigui l’instrument de control i gestió que vostè necessita per a una bona gestió comptable de la seva empresa…

Gestoria i Assessoria Laboral

Gestoria i Assessoria Laboral

Disposem d’un equip competent actuant constantment en les noves normatives…

Gestoria i Assessoria Jurídica

Gestoria i Assessoria Jurídica

Proporcionem assistència i assessorament en tot tipus de procesos judicials estudiant a fons cada cas

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Assessorem sobre les millors alternatives a l’hora de fer testament i en els tràmits relatius a les herencies

Gestoria Assessoria Internacional

Gestoria i Assessoria Internacional

Oferim assessorament en el transcurs de les operacions internacionals aportant el nostre coneixement i expèriencia

Associats i membres de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Fes un cop d’ull a les últimes publicacions on l’informarem de les últimes actualizacions normatives que poden ser del seu interès

 

Veure publicacions