fbpx

La guerra d’Ucraïna està produint unes conseqüències econòmiques, socials i energètiques devastadores i que ens afecten a tots. Per tal de fer front a aquestes conseqüències i sobretot a les econòmiques, s’ha aprovat el Reial Decret-llei 11/2022, de 25 de juny, on a l’article 31 s’aprova una ajuda a persones físiques de baixos nivells d’ingressos i patrimoni.

Aquesta ajuda consisteix en un pagament únic de 200 euros, que es pot sol·licitar des del passat 8 de juliol de 2022 fins al 30 de setembre de 2022. Per tal de poder ser beneficiari d’aquesta ajuda s’han de complir diversos requisits.

En primer lloc s’ha de ser, en data 27 de juny de 2022,  persona física, treballador per compta pròpia o aliena, es a dir, treballador o autònom i s’ha d’estar donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o estar aturat i inscrit a l’oficina de treball, siguis o no beneficiari de la prestació o subsidi d’atur.

En segon lloc, s’han de complir uns requisits econòmics. Durant l’any 2021 has d’haver rebut uns ingressos inferiors a 14.000 euros anuals i tenir un patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals. L’administració calcularà aquests ingressos de manera conjunta amb totes les persones que resideixin amb la persona beneficiaria en data 01 de gener de 2022.

Per últim, has de tenir residència legal i efectiva a España.

En el cas de que la persona no compleixi amb aquests requisits no podrà ser beneficiaria d’aquesta ajuda. Tampoc poden ser beneficiaris les persones que, en data 27 de juny de 2022, rebin l’Ingrés Mínim Vital o rebin pensions del Règim General de la Seguretat Social o del Règim especial de la Seguretat Social o una prestació anàloga a aquestes. Per tant, una persona que rebi una pensió de viudetat, d’orfandat o jubilació, entre d’altres, no es podrà beneficiar de l’ajuda.

En el cas que creguis que compleixes amb els requisits i estiguis interessat/da en que des d’AGORA SISTEMES SL tramitem l’ajuda no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre e-mail agora@agorasistemes.es o per telèfon al 93 780 00 83.

Gestoría y Asesoría Fiscal

Gestoría y Asesoría Fiscal

Asesoramos y gestionamos empresas y particulares garantizando una excelente eficacia en nuestra actuación…

Gestoría y Asesoría mercantil

Gestoría y Asesoría Mercantil

Ofrecemos un servicio de asesoramiento y consultoría legal y judicial en el ámbito empresarial como personal, cubriendo y abarcando diferentes ramas y especialidades …

Gestoría y Asesoría contable

Gestoría y Asesoría Contable

Gestoría Ágora Sistemas, S.L. Le ayudará a conseguir que su contabilidad sea el instrumento de control y gestión que usted necesita para una buena gestión contable de su empresa…

Gestoría y Asesoría Laboral

Gestoría y Asesoría Laboral

Disponemos de un equipo competente actuando constantemente en las nuevas normativas que son…..

Gestoría y Asesoría Jurídica

Gestoría y Asesoría Jurídica

Proporcionamos asistencia y asesoramiento en todo tipo de procesos judiciales estudiando a fondo cada caso

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Asesoramos sobre las mejores alternativas a la hora de hacer testamento y en los trámites relativos a las herencias

Gestoría y Asesoría Internacional

Gestoría y Asesoría Internacional

Ofrecemos asesoramiento en el transcurso de las operaciones internacionales aportando nuestro conocimiento y experiencia

Asociados y miembros de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Echa un vistazo a las últimas publicaciones donde le informamos de las últimas actualizaciones normativas que pueden ser de su interés

 

Ver publicaciones