fbpx

INDEMNITZACIÓ PER PARALITZACIÓ D’ACTIVITAT A CAUSA DE LA PANDÈMIA COBERTA PER L’ASSEGURANÇA MULTIRISC.

Són moltes les persones i entitats afectades pels tancaments ordenats pel govern durant els dos estats d’alarma superats. Aquests tancaments han originat pèrdues als negocis i comerços, que, malgrat els intents de compensació per mitjà de subvencions i prestacions per part de l’administració, han portat als empresaris a viure situacions complicades econòmicament.

Recentment s’ha dictat la sentència número 59/202 de 3 de febrer de 2021 per part de la secció primera de l’Audiència Provincial de Girona, condemnant a una asseguradora a abonar una indemnització a una pizzeria per la interrupció del negoci provocada per la pandèmia, per entendre que la cobertura de l’assegurança que contemplava una indemnització diària per pèrdua de beneficis / paralització de l’activitat també era aplicable a la paralització del negoci a conseqüència de la legislació estatal dictada per la pandèmia del Covid-19.

En el cas que el vostre negoci o comerç s’hagi vist afectat per la paralització total d’activitat com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 que va comportar la declaració de l’estat d’Alarma del passat 14 de març de 2020 mitjançant el Reial Decret 463/2020, podria donar-se el cas que la pòlissa d’assegurança del negoci tingués una clàusula que cobreixi la paralització o lucre cessant per un temps determinat, donant lloc a poder percebre la corresponent indemnització.

Tot i que la sentència obre la porta a la possible reclamació de la indemnització per paralització del negoci a conseqüència de la legislació estatal dictada per la pandèmia del Covid-19, es podria donar el cas que amb posterioritat a la mateixa poguessin sorgir dubtes de dret com a conseqüència a interpretacions jurisprudencials diferents a les mantingudes per l’Audiència Provincial de Girona.

Des d’Àgora Sistemes et donem el suport que necessites per tirar endavant les reclamacions en el cas que corresponguin, acompanyant-te en tot el procés.

En cas d’estar interessats en que us informem més detalladament per veure si estaríeu interessats en dur endavant la reclamació, podeu contactar amb nosaltres a través del correu agora@agorasistemes.es o bé al telèfon  93 780 00 83.

Àgora Sistemes, la seva tranquil·litat, el nostre objectiu.

Gestoría y Asesoría Fiscal

Gestoría y Asesoría Fiscal

Asesoramos y gestionamos empresas y particulares garantizando una excelente eficacia en nuestra actuación…

Gestoría y Asesoría mercantil

Gestoría y Asesoría Mercantil

Ofrecemos un servicio de asesoramiento y consultoría legal y judicial en el ámbito empresarial como personal, cubriendo y abarcando diferentes ramas y especialidades …

Gestoría y Asesoría contable

Gestoría y Asesoría Contable

Gestoría Ágora Sistemas, S.L. Le ayudará a conseguir que su contabilidad sea el instrumento de control y gestión que usted necesita para una buena gestión contable de su empresa…

Gestoría y Asesoría Laboral

Gestoría y Asesoría Laboral

Disponemos de un equipo competente actuando constantemente en las nuevas normativas que son…..

Gestoría y Asesoría Jurídica

Gestoría y Asesoría Jurídica

Proporcionamos asistencia y asesoramiento en todo tipo de procesos judiciales estudiando a fondo cada caso

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Asesoramos sobre las mejores alternativas a la hora de hacer testamento y en los trámites relativos a las herencias

Gestoría y Asesoría Internacional

Gestoría y Asesoría Internacional

Ofrecemos asesoramiento en el transcurso de las operaciones internacionales aportando nuestro conocimiento y experiencia

Asociados y miembros de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Echa un vistazo a las últimas publicaciones donde le informamos de las últimas actualizaciones normativas que pueden ser de su interés

 

Ver publicaciones