fbpx

Gestoria i Assessoria – Declaració de la Renda 2020

declaració de la renda

Gestionem la seva Renda!

 

La seva tranquilitat, el nostre objectiu

 

A Àgora Sistemes assessorem als nostres clients sobre quin és el millor plantejament, la millor opció, la millor alternativa, per complir amb totes les obligacions fiscals estipulades.

Àgora Sistemes li ajuda a resoldre qualsevol dubte que se li presenti sobre la declaració.

Està segur que es desgrava tot el que pot? Sap que pot aprofitar-se de les novetats fiscals per beneficiar-se pagant menys impostos? No està conforme amb l’esborrany de la declaració de la renda que li ha enviat hisenda?

En ocasions, l’esborrany de la declaració de la renda no conté la informació completa i fa que moltes vegades acabem pagant més impostos del compte, a Àgora estudiem cada renda amb la finalitat de fer les declaracions de la renda amb la certesa que contenen tota la informació i que es beneficia al client amb les novetats fiscals pertinents, fent que s’obtingui el resultat més favorable possible a la seva declaració.

Només vol que revisem i confirmem el seu esborrany de la declaració?

A Àgora li revisem i confirmem les dades que apareixen en l’esborrany de la declaració i procedim a la seva presentació, estalviant-li els derivats tràmits i gestions informàtiques.

Estic obligat ha fer la Declaració de Renda?

L’Agència Tributària afirma que “tots els contribuents persones físiques, resident a Espanya, estan obligats a declarar”. Això sí, hi ha excepcions. Quins? Doncs aquells que hagin percebut, exclusivament, rendes procedents:

1) De rendiments del treball personal, iguals o inferiors a 22.000 euros anuals.

2) De rendiments del cabdal mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt d’1.600 euros anuals.

3) De rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat, amb límit conjunt d’1.000 euros anuals.

declaració de la renda

Documentació necessària:

 • Dades fiscals i/o esborrany enviat per l’Agència Tributària.
 • Dades personals de tots els membres de la família inclòs el NIF de la parella de fet en el cas de tenir fills en comú
 • Dades de l’habitatge habitual, adreça i referència cadastral (I.B.I.)
 • Certificats de tots els rendiments del treball obtinguts durant l’exercici (inclou també prestacions de desocupació, maternitat i paternitat)
 • Certificats d’activitats econòmiques així com els seus pagaments fraccionats
 • Rendiments immobiliaris obtinguts (lloguer d’immobles) i les seves despeses associades (IBI, comunitat, interessos hipoteca, factures de reformes)
 • Certificats de rendiments mobiliaris (comptes corrents, llibretes, dividends, etc…)
 • Beneficis o pèrdues obtingudes de possibles compra-vendes accionis, participacions, cases, pisos, pàrquings, etc….
 • Ingressos realitzats en els Planes de Pensions
 • Ingressos realitzats en les Expliques-Habitatge
 • Rebuts de la Hipoteca (Resum fiscal/Renda dels bancs) així com dels imports de les assegurances formalitzades al moment de l’adquisició de l’habitatge habitual
 • Rebuts del lloguer pagats així com el NIF del propietari
 • Donacions a entitats d’interès social
 • Declaració anterior com a referència

Gestoria i Assessoria Fiscal

Gestoria i Assessoria Fiscal

Assessorem i gestionem empreses i particulars garantitzant una excelent eficacia en la nostra actuació…

Gestoria i Assessoría Mercantil

Gestoria i Assessoria Mercantil

Oferim un servei d’assessorament i consultoria legal i judicial tant en l’àmbit empresarial com personal, cobrint y abarcant diferents modalitats i especialitats …

Gestoria i Assessoria Comptable

Gestoria i Assessoria Comptable

Ágora Sistemes l’ajudarà a aconseguir que la seva comptabiltat sigui l’instrument de control i gestió que vostè necessita per a una bona gestió comptable de la seva empresa…

Gestoria i Assessoria Laboral

Gestoria i Assessoria Laboral

Disposem d’un equip competent actuant constantment en les noves normatives…

Gestoria i Assessoria Jurídica

Gestoria i Assessoria Jurídica

Proporcionem assistència i assessorament en tot tipus de procesos judicials estudiant a fons cada cas

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Assessorem sobre les millors alternatives a l’hora de fer testament i en els tràmits relatius a les herencies

Gestoria Assessoria Internacional

Gestoria i Assessoria Internacional

Oferim assessorament en el transcurs de les operacions internacionals aportant el nostre coneixement i expèriencia

Asociados y miembros de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Fes un cop d’ull a les últimes publicacions on l’informarem de les últimes actualizacions normatives que poden ser del seu interès

Veure publicacions