fbpx

Bitcoin, L’AUGE DE LA MONEDA ELECTRÒNICA

Bitcoin és una moneda electrònica que va ser concebuda en 2008 per una entitat coneguda sota el pseudònim de Satoshi Nakamoto, la identitat concreta del qual es desconeix. Satoshi va treballar en el codi font de l’aplicació de referència al costat d’altres desenvolupadors voluntaris fins el desembre de 2010, moment en què va decidir concloure la seva activitat pública.

La seva unitat de compte tradicional s’anomena bitcóin i es classifica com a moneda digital. Serveix per comptabilitzar i transferir valor, i cada bitcóin es compon de 100 milions de satoshis, Que és la unitat de compte mínima.

El bitcoin és una moneda electrònica, és a dir, una moneda virtual que permet als seus usuaris comprar objectes i pagar serveis amb empreses que acceptin el pagament amb monedes virtuals.

Encara que la gran majoria d’usuaris les utilitzen com a mètode d’inversió (o especulació), i no com un mitjà digital d’intercanvi.

COM TRIBUTA AL IRPF EL BITCOIN I LES CRIPTOMONEDES?

La majoria de les persones pretenen obtenir guanys de les operacions de compra venda d’aquesta moneda digital i el resultat és que hauran de tributar per guanys patrimonials és la seva declaració de l’IRPF sent els tipus impositius de l’19% a l’26%

TRIBUTÀRIA PER IVA EN LES OPERACIONES EN BITCOINS O EN CRIPTMONEDES?

Les operacions en BITCOINS O MONEDA ELECTRÒNICA, al considerar-se un mitjà de pagament s’equiparen a comptes bancaris en monedes diferents. Així ho defineix la sentència STJUE de 22 d’octubre de 2015, al admetre el bitcoin com un mitjà de pagament, totes les operacions de compra de bitcoins estaran exemptes d’IVA.

 

El model 720 o declaració sobre béns i drets situats a l’estranger

És una obligació tributària de caràcter informatiu que té com a objectiu la declaració de la informació respecte de béns i drets de contingut econòmic ubicats o gestionats a l’estranger.

El termini de presentació del model 720 és de l’1 de gener a l’31 de març.

La manca de presentació de el model 720comporta la imposició de sancions

 • . Presentació en període voluntari però incomplet, inexacta o dades falses
 • Sanció de 100.- € per dada amb un límit de 1.500.- €
 • La presentació a conseqüència d’un requeriment de l’AEAT
 • Sanció de 5.000.- € per dada amb un mínim de 10.000, – €
 • Sanció de el 150% sobre increments de patrimoni no justificats

 

Novetats model 720 moneda electrònica per 2021

Recentment, el Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal,

És literalment la «Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger».

Entenent-se per «estranger» tot el que no sigui Espanya i per «béns i drets» els que formin part d’aquests tres grups:

 • Els comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
 • Els valors, Drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger
 • Els béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger.

 

En cas de superar en algun dels tres grups de béns a l’estranger anteriorment indicats (comptes, valors, béns immobles) els 50.000 € (al canvi) caldrà presentar la declaració per la totalitat de béns de el grup en qüestió.

Pla Anual de Control Tributari i Aduanero de 2021,

La Direcció General de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, en la seva Resolució de 19 de gener de 2021 va aprovar les directrius de la Plan Anual de Control Tributari i Aduaner de 2021.

 • En concret, les actuacions a realitzar en 2021 en relació amb les monedes digitals són les següents:
 • a) Obtenció d’informació procedent de diverses fonts sobre les operacions realitzades amb moneda digital. Es preveu la seva incorporació a el model de béns i drets a l’exterior, així com l’establiment d’una obligació informativa autònoma sobre moneda digital.

 

 • b) Sistematització i anàlisi de la informació obtinguda, a efectes de facilitar les actuacions de control de la correcta tributació de les operacions realitzades i l’origen dels fons utilitzats en l’adquisició de les monedes digitals.

 

 • c) Potenciar la cooperació internacional i la participació en fòrums internacionals amb l’objecte d’obtenir informació sobre les operacions amb moneda digital i altres actius virtuals.

No és il·legal tenir inversions a l’estranger. Sigui el país que sigui (inclòs Panamà). Sí que és il·legal no declarar els beneficis obtinguts amb aquestes inversions. I també és il·legal no declarar la seva possessió (si es compleixen certs requisits) mitjançant el Model 720. Però, el sol fet que tinguis comptes i / o inversions fora d’Espanya, no et converteix en un delinqüent.

Si vols conèixer més informació sobre la fiscalitat de les criptomonedes, Demana cita amb nosaltres i et ampliarem la informació 937800083.

Àgora Sistemes, la seva tranquil·litat el nostre objectiu.

Gestoría y Asesoría Fiscal

Gestoría y Asesoría Fiscal

Asesoramos y gestionamos empresas y particulares garantizando una excelente eficacia en nuestra actuación…

Gestoría y Asesoría mercantil

Gestoría y Asesoría Mercantil

Ofrecemos un servicio de asesoramiento y consultoría legal y judicial en el ámbito empresarial como personal, cubriendo y abarcando diferentes ramas y especialidades …

Gestoría y Asesoría contable

Gestoría y Asesoría Contable

Gestoría Ágora Sistemas, S.L. Le ayudará a conseguir que su contabilidad sea el instrumento de control y gestión que usted necesita para una buena gestión contable de su empresa…

Gestoría y Asesoría Laboral

Gestoría y Asesoría Laboral

Disponemos de un equipo competente actuando constantemente en las nuevas normativas que son…..

Gestoría y Asesoría Jurídica

Gestoría y Asesoría Jurídica

Proporcionamos asistencia y asesoramiento en todo tipo de procesos judiciales estudiando a fondo cada caso

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Asesoramos sobre las mejores alternativas a la hora de hacer testamento y en los trámites relativos a las herencias

Gestoría y Asesoría Internacional

Gestoría y Asesoría Internacional

Ofrecemos asesoramiento en el transcurso de las operaciones internacionales aportando nuestro conocimiento y experiencia

Asociados y miembros de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Echa un vistazo a las últimas publicaciones donde le informamos de las últimas actualizaciones normativas que pueden ser de su interés

 

Ver publicaciones