fbpx

Taxa Google, Com pot afectar al meu negoci?

Sabem en què consisteix?

L’Impost sobre determinats Serveis Digitals, també conegut com “Taxa Google“, és una realitat que entrarà en vigor el proper 16 de gener de 2021 a Espanya, arran de l’aprovació de la seva publicació al BOE el 16 d’octubre passat de 2020.

La Taxa Google consisteix en l’aplicació d’un gravamen de el 3% sobre les següents activitats dutes a terme per les grans empreses tecnològiques:

Serveis de publicitat en línia, utilitzant les plataformes digitals de les pròpies empreses.

Serveis d’intermediació en línia, mitjançant plataformes que posen en contacte a usuaris compradors i venedors.

Serveis de transmissió de dades, entenent per transmissió la venda o cessió de dades recopilades dels usuaris en les interfícies digitals de les empreses havent prestat consentiment.

Amb aquesta mesura es pretén ampliar la recaptació rebuda de les empreses afectades, que vénen reduint la seva contribució impositiva a Espanya per mitjà de mecanismes d’enginyeria fiscal.

A qui afecta?

La Taxa Google s’aplicarà a empreses que hagin generat en l’exercici anterior un import net de la xifra de negocis superior a 750 milions d’euros, dels quals més de 3 milions d’euros provinguin de el desenvolupament de les activitats objecte de tributació.

Una de les conseqüències que s’esperen és la reacció per part dels països on tenen les seves seus principals les empreses afectades, com ara Estats Units, ja que al considerar aquesta mesura com una barrera comercial, és probable que es desencadenin mesures destinades a protegir els interessos d’aquestes empreses, tal com van advertir els mateixos.

Com pot afectar a la meva empresa?

Malgrat afectar només a les grans empreses que compleixen els requisits, es preveu que afectades per la Taxa Google acabin repercutint el mateix al consumidor final mitjançant l’increment dels preus dels serveis que es presten a través de les plataformes, incremet de preus que ja estan duent a terme algunes d’aquestes empreses com a mesura de protecció.

Amb l’aplicació de les mesures per part dels altres països, ens podem veure afectats en el cas que realitzem exportacions de productes, veient encarides les mateixes.

La idea que s’està gestant en l’àmbit de la Unió Europea és la creació d’un impost comú que afecti a aquestes grans empreses, idea difícil de dur a terme per discrepàncies entre els diferents governs, mentrestant, cada país va prenent les seves determinacions en aquesta matèria, a l’espera que es consolidi un únic impost per part de la Unió Europea.

Contacta amb nosaltres i t’apliarem la informació a agora@agorasistemes.es .

Àgora Sistemes, la seva tranquil·litat, el nostre objectiu.

Gestoria i Assessoria Fiscal

Gestoria i Assessoria Fiscal

Assessorem i gestionem empreses i particulars garantitzant una excelent eficacia en la nostra actuació…

Gestoria i Assessoría Mercantil

Gestoria i Assessoria Mercantil

Oferim un servei d’assessorament i consultoria legal i judicial tant en l’àmbit empresarial com personal, cobrint y abarcant diferents modalitats i especialitats …

Gestoria i Assessoria Comptable

Gestoria i Assessoria Comptable

Ágora Sistemes l’ajudarà a aconseguir que la seva comptabiltat sigui l’instrument de control i gestió que vostè necessita per a una bona gestió comptable de la seva empresa…

Gestoria i Assessoria Laboral

Gestoria i Assessoria Laboral

Disposem d’un equip competent actuant constantment en les noves normatives…

Gestoria i Assessoria Jurídica

Gestoria i Assessoria Jurídica

Proporcionem assistència i assessorament en tot tipus de procesos judicials estudiant a fons cada cas

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Gestoria i Assessoria Testaments i Herències

Assessorem sobre les millors alternatives a l’hora de fer testament i en els tràmits relatius a les herencies

Gestoria Assessoria Internacional

Gestoria i Assessoria Internacional

Oferim assessorament en el transcurs de les operacions internacionals aportant el nostre coneixement i expèriencia

Associats i membres de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Fes un cop d’ull a les últimes publicacions on l’informarem de les últimes actualizacions normatives que poden ser del seu interès

 

Veure publicacions
Gestoría y Asesoría Fiscal

Gestoría y Asesoría Fiscal

Asesoramos y gestionamos empresas y particulares garantizando una excelente eficacia en nuestra actuación…

Gestoría y Asesoría mercantil

Gestoría y Asesoría Mercantil

Ofrecemos un servicio de asesoramiento y consultoría legal y judicial en el ámbito empresarial como personal, cubriendo y abarcando diferentes ramas y especialidades …

Gestoría y Asesoría contable

Gestoría y Asesoría Contable

Gestoría Ágora Sistemas, S.L. Le ayudará a conseguir que su contabilidad sea el instrumento de control y gestión que usted necesita para una buena gestión contable de su empresa…

Gestoría y Asesoría Laboral

Gestoría y Asesoría Laboral

Disponemos de un equipo competente actuando constantemente en las nuevas normativas que son…..

Gestoría y Asesoría Jurídica

Gestoría y Asesoría Jurídica

Proporcionamos asistencia y asesoramiento en todo tipo de procesos judiciales estudiando a fondo cada caso

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Gestoría y Asesoría Testamentos y Herencias

Asesoramos sobre las mejores alternativas a la hora de hacer testamento y en los trámites relativos a las herencias

Gestoría y Asesoría Internacional

Gestoría y Asesoría Internacional

Ofrecemos asesoramiento en el transcurso de las operaciones internacionales aportando nuestro conocimiento y experiencia

Asociados y miembros de:

Associació Professional de TÈCNICS TRIBUTARIS de Catalunya i Balears

Últimas noticias

Echa un vistazo a las últimas publicaciones donde le informamos de las últimas actualizaciones normativas que pueden ser de su interés

 

Ver publicaciones