Registre de jornada laboral dels treballadors – Amb la publicació del Reial decret-llei 8/2019, del 8 de març s’amplia l’obligació de registre de jornada laboral dels treballadors, com ja es pretenia des de fa temps.
Aquestes modificacions afectaran a totes les empreses i treballadors a partir del 12 de maig del 2019, encara que ja estaven sent aplicades en dos casos concrets (en el control d’hores extraordinàries i en el registre de jornada dels treballadors a temps parcial).
El que es pretén és evitar que es puguin realitzar hores extraordinàries sense que estiguin controlades, així amb aquest registre s’observarà quina és la jornada habitual que realitza el treballador, sent més fàcil determinar l’existència d’hores extraordinàries.
Per a que les empreses puguin adaptar la seva estructura per poder exercir l’adequat control, es dóna de termini fins al 12 de maig del 2019, podent-se exercir control mitjançant qualsevol mecanisme lliure que garanteixi que es porta de forma efectiva i objectiva el control horari i el registre de jornada.
En aquests registre s’haurà de fer constar l’hora entrada i sortida efectiva de cada persona treballadora, sent obligatòria la conservació del registre de jornada durant 4 anys, el qual estarà a disposició dels treballadors, representants i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
El fet de no disposar de registre de jornada pot comportar la imposició de sancions de fins a 6.250 euros.
Àgora Sistemes , per tal de garantir el compliment de la normativa i la protecció de les empreses, posa a la seva disposició un mecanisme de control de la jornada, amb el que quedarà degudament complida la obligació. Si vol que li ampliem la informació no dubti en contactar amb nosaltres al 93 780 00 83.
Àgora Sistemes, la seva tranquilitat, el nostre objectiu.

 

Últimas noticias

Fes un cop d’ull a les últimes publicacions on l’informarem de les últimes actualizacions normatives que poden ser del seu interès

Veure publicacions