Tancament fiscal –  Per què tinc guanys i no tinc diners?

Arribat el moment del tancament fiscal apareixen múltiples qüestions sobre com fer per aprofitar els avantatges fiscals establerts amb la finalitat de pagar menys impostos. Aquesta és una tasca difícil pels administradors i empresaris degut que exigeix el màxim coneixement de la legislació vigent amb la finalitat de complir completament amb les estipulacions actuals. És aquí on juguen un paper important les assessories empresarials, que aporten el coneixement necessari per fer que les empreses es beneficiïn dels avantatges que els pertoquen.

Entre les qüestions que ens poden sorgir a final d’any, ens podem preguntar: “Per què tinc guanys i no tinc diners?”, “Com puc fer front a les inversions?”, “Com negociar l’obtenció de crèdits?”… no es preocupi, nosaltres tenim la resposta per a cada cas.

Àgora Sistemes estudia cada cas i t’assessora amb la finalitat que la teva empresa s’aprofiti dels incentius i deduccions fiscals vigents a l’hora de la confecció de la declaració de l’impost de societats en el tancament fiscal, contribuint a que les empreses aconsegueixin el màxim estalvi fiscal d’acord amb la legalitat.

Despreocupat en el moment de legalitzar els llibres comptables, dipositar els comptes anuals i presentar l’impost de societats (tancament fiscal), Àgora s’ocupa del seu estudi i confecció, això com de l’elaboració dels documents que componen les comptes anuals i dels tràmits corresponents amb el Registre Mercantil.

En els últims temps, està cobran importancia una preocupació referent a la responsabilitat de la figura dels administradors de l’empresa. És important adoptar les mesures necessàries i adequades per tal d’evitar multes i sancions “innecessàries”, des d’Àgora estudiem la situació de la responsabilitat de l’administrador i les mesures que es deurien implantar amb l’objectiu de protegir a la seva persona.

Ens referim a la responsabilitat de l’administrador davant errors, equivocacions, malentesos, o un simple oblit o omissió en l’exercici de la professió de “directiu”. Aquests errors, en el cas de no tenir un pla per prevenir-los, es consideraran responsabilitat de l’administrador, i tindran conseqüencies a nivel personal contra aquest.

En cas de tenir dubtes o voler ampliar la informació no dubti en contactar amb nosaltres 93 780 00 83

 

La seva tranquil·litat, el nostre objectiu.