Modificació del model 190 i nous terminis de presentació d’algunes de les declaracions informatives anuals

Per l’ordre HFP / 1106/2017 de 16 de novembre es modifica lleugerament el contingut i el disseny de la declaració informativa corresponent al model 190 corresponent al resum de l’IRPF pagat per l’empresa durant l’exercici, en la qual s’inclouen nous camps entre els que es troben:

-Un camp on s’informarà el correu electrònic de la persona amb qui relacionar-se.

-Nous camps per reflectir la diferenciació entre prestacions dineràries i en espècie derivades de la incapacitat laboral i no derivades d’ella, que permetran consignar de forma més precisa i sense errors aquestes retribucions.

Modificació dels terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347

L’Agència Tributària, per tal de facilitar als contribuents l’emplenament de les seves declaracions tributàries, per així poder sol·licitar la devolució de les quantitats que els corresponen en un menor temps, anticipa els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347 corresponents a les declaracions informatives anuals.

La fi d’aquesta anticipació és poder disposar amb antelació de tota la informació necessària i realitzar les proves necessàries per detectar errors i omissions, amb l’objectiu d’anticipar l’esborrany per confeccionar la declaració de la renda amb més anticipació.

Malgrat l’anticipació d’aquests terminis de presentació, el model 347 corresponent a les operacions realitzades en l’exercici 2017 es presentarà per última vegada en el mes de febrer, sent d’aplicació la nova normativa per a la declaració del model 347 de l’exercici 2018 (a presentar al gener de 2019).

Aquestes anticipacions portaran al fet que en futures campanyes de la declaració de la renda s’avancin els terminis de la seva presentació.

Contacti amb nosaltres per més informació al 93 780 00 83.

Fes una ullada a les novetats i publicacions i segueix-nos a Facebook