Direcció Electrònica Vial (DEV), parlem-hi

Amb el constant desenvolupament tecnològic, les administracions intenten adaptar tots els seus tràmits a la realitat tecnològica actual, és per això que cada vegada més estem passant d’una comunicació més “física” on s’actuava de forma presencial i amb documents físics a una comunicació més digital, on per fer un gran nombre de tràmits només necessitem disposar de connexió a internet.

Aquest entorn tan canviant i tecnològic fa que a vegades ens costi adaptar-nos als nous canvis i les noves formes d’actuar de l’administració, és per això que Àgora Sistemes intenta suavitzar aquesta adaptació a les noves formes d’interactuar amb l’administració.

Més concretament, si parlem de les multes i sancions de trànsit (DGT i Ajuntaments), està començant a desaparèixer la forma de notificar-les en paper via correu postal. Primerament, des del mes d’octubre de 2016 existeix l’obligació per a les empreses d’estar inscrit a la Direcció Electrònica Vial (DEV) que és el sistema per poder rebre les notificacions de trànsit, d’aquesta forma deixen de rebre’s en paper.

Es preveu que cada vegada més s’implanti aquest únic sistema com a mitjà de comunicació de les multes i sancions de trànsit, per això, des d’ Àgora Sistemes us ajudem a entrar en aquest sistema per tal de no perdre’s cap notificació, fet que podria suposar en el futur embargaments per no haver pagat les multes en el seu moment (al no haver estat notificat).

Nosaltres us donem d’alta a la Direcció Electrònica Vial (DEV) per tal que se us notifiquin les multes per correu electrònic i podeu descarregar-les des del vostre dispositiu, i a més, us oferim la vigilància per la nostra part de les vostres notificacions i la identificació dels conductors davant una multa de trànsit.

Contacti amb nosaltres per ampliar la informació al 93 780 00 83 i despreocupi’s de possibles embargaments per no haver pagat una multa d’inferior quantia en el seu moment.