Clàusula sòl i despeses d’hipoteca

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJCE) de 12-21-2016 comporta el reconeixement del perjudici als consumidors per l’establiment d’unes clàusules considerades no legala per desfavorir el receptor des préstecs beneficiant-se de l’existència de taxes d’interès baixes.

Concretament parlem de la clàusula sòl. Amb la implantació de la nova normativa europea, els bancs estan obligats a retornar l’import pagat més a causa de l’aplicació de la clàusula sòl.

A més, que aquesta llei estableix que les despeses pagades per la formalització de les hipoteques han de ser a càrrec del banc, per aquest motiu pot sol·licitar el retorn de les despeses corresponents a la constitució de les hipoteques, juntament amb la clàusula sòl si ha tingut.

Deixant de banda els aspectes més tècnics, li expliquem senzillament en què consisteix la clàusula sòl. La clàusula sòl és un tipus d’interès establerts en préstecs hipotecaris basada en establir un mínim interès en l’amortització del préstec. L’establiment d’aquest mínim interès ha donat lloc a un benefici per als bancs, ja que tot i que ha estat negatiu, el banc continuava cobrant l’interès mínim establit al préstec.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat que s’estableixen aquesta clàusula era il·legal, l’ha catalogat com a abusiva per tant reconeix el dret dels consumidors a reclamar pagat durant tots aquests anys.

Àgora Sistemes compta amb un equip de professionals que estudiarà el seu cas, analitzarà la seva escriptura de forma gratuïta i emprendrà les accions necessàries per reclamar els bancs i dur a terme la recollida de les quantitats pagades de més pels consumidors.

No dubti en portar les seves escriptures o contactar amb nosaltres per telèfon, l’atendrem de forma gratuïta i li ampliarem la informació necessària. Truqui’ns al 93 780 00 83.