INFORME RELATIU A la DEDUCIBILIDAD EN L’IMPOST DE SOCIETATS DELS INTERESSOS DE DEMORA DERIVATS DE LIQUIDACIONS DICTADES PER L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

Descargar pdfDescarregar el Pdf per llegir tot l’informe.