Noves deduccions per circumstàncies personals

o Juntament amb la deducció per maternitat aplicable des de 2003, des de l’1 de gener de 2015 existeixen altres tres noves deduccions per circumstàncies personals susceptibles de donar lloc a pagaments per part de la AEAT. S’han denominat “impostos...